لرن پارس مرجعی حرفه ای برای برنامه نویسان

اساتیدی مجرب با تجربه کاری بسیار بالا

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

68%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان 260,000 تومان
0
800,000 تومان 260,000 تومان
10%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
2
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
3
49,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
1
99,000 تومان
100%
تخفیف
2
59000 – رایگان!
1
79,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
31
69,000 تومان
0
رایگان!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

68%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان 260,000 تومان
0
800,000 تومان 260,000 تومان
10%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
2
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
3
49,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
1
99,000 تومان
100%
تخفیف
2
59000 – رایگان!
1
79,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
31
69,000 تومان
0
رایگان!
جدید ترین مینی پروژه ها
68%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان 260,000 تومان
0
800,000 تومان 260,000 تومان
10%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
2
2,100,000 تومان 1,900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
3
49,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
1
99,000 تومان